Uvjeti korištenja


Molimo pažljivo pročitajte uvjete korištenja ovog mrežnog mjesta, jer samo ako se slažete s uvjetima možete koristiti njegov sadržaj. Korištenjem ovog mrežnog mjesta smatra se da ste pristali na uvjete korištenja.

 

DEFINICIJE

1. “Znakovi” su zaštitni znakovi ili logotipi koji se povremeno koriste i pripadaju nama ili trećoj strani. Izraz “zaštitni znakovi”, tamo gdje kontekst dopušta, uključuje sve logotipe.

2. “Materijali” su, u mjeri u kojoj su zaštićeno autorsko djelo, i ukoliko nisu izričito označeni kao “vlasništvo treće strane”, svi tekstovi, slike, audio, video ili bilo koja druga vrsta medija u bilo kojem formatu, ili bilo koji njihovi dijelovi, koji se nalaze na ovom mrežnom mjestu. “Materijali” ne uključuju “Znakove”.

3. “Vlasništvo treće strane” označava sve “Znakove”, tekstove, slike, audio, video ili bilo koje druge vrste medija u bilo kojem formatu, ili bilo koji njihovi dijelovi, koji se nalaze na ovom mrežnom mjestu i izričito su označeni kao autorska imovina treće strane.

4. “Mi”, “naše”, “nama” znači Muzej Staroga Grada.

5. “Mrežno mjesto” označava naše mrežne stranice na adresi msg.hr.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

U potpunosti se odričemo svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovog mrežnog mjesta, za bilo koje radnje posjetitelja upotrebom ili zloupotrebom Materijala, te za bilo kakvu štetu koja može nastati posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja Materijala s ovog mrežnog mjesta.

Odričemo se svih jamstava, izričitih ili impliciranih, o točnosti Materijala, koji će uvijek predstavljati radove u tijeku koji se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz vašeg korištenja ili oslanjanja na Materijale. Ne jamčimo da će ovo mrežno mjesto dostići vaša očekivanja niti da će uvijek funkcionirati bez pogrešaka ili prekida.

Poveznice na našem mrežnom mjestu mogu voditi do drugih mrežnih mjesta. One su tu samo radi praktičnosti. Mi nemamo nadzor nad drugim mrežnim mjestima te se u potpunosti odričemo svake odgovornosti vezane za mrežna mjesta kreirana od trećih strana. Ne sponzoriramo, niti nužno podupiremo ili na neki drugi način odobravamo bilo kakve informacije ili izjave koji se pojavljuju na tim mrežnim mjestima.

Nismo odgovorni posjetitelju niti nekoj trećoj strani za bilo koju nastalu štetu, bila ona direktna ili indirektna, slučajna ili posljedična, povezana ili proizlazeća iz upotrebe, pogrešne upotrebe, odnosno nemogućnosti upotrebe mrežnog mjesta.

 

ZNAKOVI

Ništa sadržano na mrežnom mjestu ne smije se tumačiti kao davanje bilo kakve licencije ili prava na korištenje naših Znakova ili onih u Vlasništvu trećih strana koje su prikazane na našem mrežnom mjestu, bez našeg prethodnog pismenog dopuštenja ili dopuštenja treće strane. Vaša zloupotreba Znakova na našem mrežnom mjestu strogo je zabranjena.

 

PRIVATNOST

Obvezujemo se zaštititi privatnost i tajnost osobnih podataka posjetitelja našeg mrežnog mjesta. U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12) (dalje: ZZOP) možemo prikupljati osobne podatke (kao što su vaše ime i kontaktni podaci) samo ako nam iste dobrovoljno dostavite.

Navedene podatke ćemo koristiti isključivo u svrhu što kvalitetnijeg pružanja svih usluga. Obvezujemo se da navedene podatke nećemo učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj strani bez vašeg izričitog pristanka. U skladu sa ZZOP, na zahtjev tijela državne vlasti ovlašteni smo dostaviti podatke neovisno o prethodnim odredbama uvjeta korištenja.

Kolačići i mrežno mjesto Muzeja Staroga Grada

 

AUTORSKA PRAVA I DOZVOLE

Potičemo i podupiremo širenje i korištenje informacija koje objavljujemo na našem mrežnom mjestu. U tu svrhu, dio sadržaja na našem mrežnom mjestu objavljen je pod Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima 4.0 međunarodnom (CC BY-NC-SA 4.0) licencijom. Creative Commons licencija ne odnosi se na cijeli sadržaj na našem mrežnom mjestu. Sadržaj koji nije objavljen pod Creative Commons licencijom biti će odgovarajuće označen.

 

Creative Commons licencija

Ova licencija vam omogućuje da:

Imenovanje BY (Imenovanje): Kopirate, distribuirate, prikazujete naš rad zaštićen autorskim pravima – i izvedene radove na temelju njega – ali samo ako nas navedete na način koji tražimo: © Muzej Staroga Grada.
Nekomercijalno NC (Nekomercijalno): Kopirate, distribuirate, prikazujete naš rad zaštićen autorskim pravima – i izvedene radove na temelju njega – ali samo u nekomercijalne svrhe.
Dijeli pod istim uvjetima SA (Dijeli pod istim uvjetima): Distribuirate prerade samo pod istom licencijom pod kojom je izvornik, odnosno naš rad.

Napomena: Muzej Staroga Grada ne može jamčiti da vaše korištenje bilo kojeg sadržaja koji se nalazi na našem mrežnom mjestu neće kršiti bilo koja autorska prava treće strane ili druga prava intelektualnog vlasništva. Vaša je odgovornost da procijenite da li bilo koji od sadržaja može zahtijevati dodatne dozvole za namjeravanu uporabu te iste dobiti. Smatrate li da je došlo do povrede autorskih prava na našem mrežnom mjestu, molimo obavijestite nas na web@msg.hr.

 

PRIMJENJIVO PRAVO

Slažete se da će se uvjeti i odredbe vašeg korištenja našeg mrežnog mjesta uređivati i tumačiti u skladu s hrvatskim zakonima te ste suglasni da sudovi u Hrvatskoj imaju isključivu nadležnost u odnosu na bilo koji spor ili problem koji nastaje u vezi s uvjetima i odredbama i vašim korištenjem ovog mrežnog mjesta.

 


Sve upite koji se odnose na ove Uvjete korištenja molimo uputite na web@msg.hr.