Starogradsko polje i Stari Grad – UNESCO Svjetska baština


UNESCO-WHCStarogradsko polje i povijesna jezgra Staroga Grada upisani su 2008. godine na UNESCO-vu Listu svjetske baštine. Kulturni krajolik Starogradskog polja primjer je vrlo staroga tradicijskog krajolika, zasađenog istim kulturama već 2400 godina te je najbolje sačuvana grčka parcelacija na Mediteranu.

Starogradsko polje [Foto: Stipe Surać]Duboki i zaštićeni zaljev, veliko plodno polje u središtu otoka te brojni izvori pitke vode bili su oduvijek razlog za naseljavanje današnjeg Staroga Grada. Grčki kolonisti s dalekog egejskog otoka Parosa utemeljili su Faros 384. g.pr.Kr. Faros se sastojao od gradskog centra (asti) i njemu pripadajućeg agrarnog teritorija (hora). Njegovu samostalnost i samodostatnost, kao ideal grčkog grada, omogućavalo je plodno Starogradsko polje, tada znano kao Hora Faru. To je činilo Faros pravim gradom državom.

Zemlja Matija, sina Pitejevog - kamen međaš pronađen u Starogradskom polju [Foto: Marko Vodanović]Polje su kolonisti premjerili i međusobno podijelili. U tehnici suhozida izgradili su cijeli sustav parcela, terasa i javnih puteva. Ishodišna točka mjerenja nalazila se u središtu polja, u blizini izvora Dračevice. Polje je podijeljeno u pravilnu mrežu parcela (strige), veličine 180×900 metara. Poznato nam je ime jednog Grka, Matija, sina Pitejevog, koji svoj potpis ostavlja na međašnom kamenu. Glavne kulture koje su uzgajali bile su vinova loza, pšenica i maslina. Kako bi zaštitili svoje polje, na uzvišenim položajima formiraju sustav obrane, a ostaci tih kula i danas su vidljivi.

Arheološki lokalitet Faros [Foto: Bojan Brecelj]Grčki Faros danas je prekriven tragovima tisućljetnog života na istom prostoru. Brojni nalazi novca i keramike, domaće i uvozne, svjedoče o gradu koji je imao vlastitu kovnicu novca, keramičku proizvodnju i razvijenu trgovinu. Samo na jednom malom dijelu današnjeg Staroga Grada vidljivi su ostaci bedema, ulica i kuća Farosa. Obrađeno kamenje grčkih bedema koristilo se stoljećima za gradnju kuća, crkava i zvonika.

Kupinovik, rimska villa rustica u Starogradskom polju [Foto: Bojan Brecelj]U rimskom razdoblju događaju se promjene u polju. Grčke parcele dijele se na manje jedinice te se grade brojne gospodarske i ladanjske vile. Polje se tada naziva Ager Pharensis. Rimska Faria nasljeđuje grčki Faros, a grčke se kuće adaptiraju po rimskoj modi. Do danas su sačuvani ostaci mozaika i fresaka kojima su se ukrašavali javni i privatni prostori. Najupečatljiviji trag ranokršćanske Farije je dvojna bazilika Sv. Ivana i Sv. Marije, s krstioničkim sklopom i mozaicima. Crkva Sv. Ivana, sa srednjovjekovnim pregradnjama, i danas je živi dio ovog sklopa.

U ranom srednjem vijeku uokolo Polja formiraju se sela Dol i Vrbanj, a krajem srednjeg vijeka Vrboska. Brojne kapele i crkvice podižu se u gradu i u Polju. Hvarski statut iz 14. stoljeća, svojevrsni zakonik koji uređuje život otočne zajednice, navodi antičke puteve po Polju, što svjedoči o njegovom kontinuiranom korištenju kao uređenog agrarnog područja.

Hvarski Statut 1331.U tom razdoblju u Starome Gradu osniva se prva otočna biskupija Sv. Stjepana. Po patronu biskupije i cijelo polje nosi naziv Campus Sancti Stephani, odnosno Polje Sv. Stjepana. Antičko ime Faros i Farija slavenizira se u Huarra. Nakon što je otok pao pod vlast Mletačke republike, sjedište biskupije seli se u novoosnovani grad, današnji Hvar. Preseljenjem biskupije seli se i ime, a staro sjedište postaje Stari Hvar odnosno Stari Grad.

Ribnjak u Tvrdalju Petra Hektorovića [Foto: Bojan Brecelj]Renesansni Stari Grad mjesto je ladanja otočnog plemstva. Najpoznatiji od njih, pjesnik Petar Hektorović, na rubu antičkog grada podiže svoj Tvrdalj, jedinstveni sklop s ribnjakom, golubinjakom i perivojem u središtu. Humanistička misao i najranija hrvatska književnost rađa se na ovom otoku. Vinogradi u Starogradskom polju, posjedi plemića, donosili su dovoljno prihoda koji su omogućili materijalni i duhovni procvat otoka.

Od renesanse nadalje, vinogradarstvo je glavna privredna grana koja hrani Stari Grad i cijeli otok. Kroz 17. i 18. stoljeće u Polju se podižu, u tehnici suhozida, brojne kućice i trimi, a na rubovima polja formiraju se zaseoci u kojima se stanuje samo sezonski, vezano uz obradu zemlje ili ispašu koza i ovaca. Višak poljoprivrednih proizvoda, prvenstveno vina, potaknuo je razvoj pomorstva i trgovine. Formira se flota jedrenjaka, a kapetani i brodovlasnici postaju utjecajan društveni sloj.

Stari Grad [Foto: Marko Vodanović]Morska vizura današnjeg Staroga Grada nastala je u 19. stoljeću, vremenu najvećeg prosperiteta grada, kada učeni i školovani građani, trgovci, pomorci, obrtnici daju osnovni pečat gradu.

Od početka 20. stoljeća, nakon bolesti vinove loze, propasti jedrenjaka i ratova, dolazi do iseljavanja s otoka. Iseljavanje je zaustavljeno u drugoj polovici 20. stoljeća, kada se počinje razvijati turizam, danas glavna privredna grana, uz poljoprivredu i ribarstvo.


Otok Hvar jedinstveni je otok na Jadranu. Sa svojom bogatom baštinom, uistinu se može nazvati UNESCOvim otokom. Uz Starogradsko polje i povijesnu jezgru Staroga Grada, pod zaštitom UNESCOa su i dva izvorna hvarska nematerijalna fenomena – procesija Za križen i Čipka od agave hvarskih benediktinki te zajednička baština mediteranske prehrane i klapske pjesme.