Izložbe


2018

140 godina škole u Dolu140 GODINA ŠKOLE U DOLU
Dol, Remetina kuhinja (buduća Sakralna zbirka), 21. prosinca 2018. – 9. siječnja 2019.

Organizacija: Udruga Tartajun
Realizacija i postav: Muzej Staroga Grada
Grafičko oblikovanje: Viktor Popović

Obzirom da 2018. godine područna škola u Dolu (koja pripada Osnovnoj školi Petra Hektorovića u Starome Gradu) slavi 140 godina postojanja, a ujedno posjeduje i vrijednu arhivsku građu koju je potrebno očuvati, projektom Škola kroz prošlost kao temelj za budućnost želi se osvijestiti lokalno stanovništvo o važnosti očuvanja škola u malim ruralnim sredinama otoka, a ujedno i ovom izložbom obilježiti dugu tradiciju obrazovanja i očuvati kulturnu i tradicijsku baštinu ovog kraja.

Nositelj projekta i organizator izložbe je udruga Tartajun, dok je realizacija i postav izložbe rad Muzeja Staroga Grada. Cjelokupni projekt financiran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.


Od barake do fabrike / o preradi ribe na otoku HvaruOD BARAKE DO FABRIKE: O PRERADI RIBE NA OTOKU HVARU
14. kolovoza – 12. listopada 2018.

Autorica izložbe: Veronika Gamulin
Grafičko oblikovanje: Viktor Popović

Izložba tematizira tradicijsko soljenje ribe prisutno na otoku Hvaru već dugi niz stoljeća, kao i povijest riboprerađivačke industrije tj. tvornica sardina koje su djelovale u Jelsi, Vrboskoj, Sućurju i gradu Hvaru.

Od najstarijih vremena ribarstvo je bilo temelj hvarskog života. Obilje male plave ribe, osobito srdele, bili su uz grožđe i masline temelj hvarskog gospodarstva i društveno-kulturnog razvoja. Ekonomski, kulturno i simbolički, najvažnije mjesto nesumnjivo pripada srdeli (Sardina pilchardus) čija je drevna tradicija usoljavanja preživjela do današnjih dana.

Riba se solila u barilima koji su se skladištili u barakama, gospodarskim objektima koji su nekoć postojali u svim hvarskim obalnim naseljima. Razvojem tehnologije i inozemnim ulaganjima, otok Hvar u drugoj polovici 19. stoljeća svjedoči prvim fabrikama, industrijskim postrojenjima za preradu ribe. Tradiciju soljenja ribe Hvarani su od sredine 19. stoljeća proširili diljem Mediterana, sve do južnih obala Afrike i Novoga svijeta gdje su pokretali ribarsko-prerađivačke centre i razvijali trgovinu. Pojavom masovnog turizma 1960-ih godina ribarstvo i prerada ribe gube na svojoj ekonomskoj i društvenoj važnosti. Ribarstvena politika Europske unije i sve veća briga za održivim korištenjem maritimnih resursa postavljaju nove izazove. Nakon stoljeća slavne prošlosti slane srdele, danas na otoku Hvaru ne postoji niti jedna plivarica za izlov srdela kao niti jedan riboprerađivački obrt.

Izložba je realizirana u suradnji s Hrvatskim pomorskim muzejom Split, Muzejom Općine Jelsa, Muzejom hvarske baštine te Institutom za etnologiju i folkloristiku.


Robert Šimrak: Ideja kaosaROBERT ŠIMRAK: IDEJA KAOSA
16. srpnja – 6. kolovoza 2018.

Kustos: Vinko Srhoj
Likovni postav: Muzej Staroga Grada
Fotografije: Robert Kožić
Grafičko oblikovanje: Viktor Popović

Ciklus akrilika Roberta Šimraka naslovljen “Ideja kaosa” posvećen je Prvome svjetskom ratu, tom ratu svih ratova koji je suvremenicima izgledao katastrofom tako velikih razmjera da kolektivni imaginarij nije mogao zamisliti još jedan takav sukob. Ratom koji će okončati sve ratove, u naivnoj nadi čovječanstva, Prvi je svjetski rat, kroz ikonografiju stradanja hrvatskog vojnika u odori Austro-Ugarske vojske, zaokupio i Šimraka. Njegov Prvi svjetski rat posveta je običnom vojniku, u ratnu odoru preobučenom hrvatskom civilu koji se je dovinuo do gorke slave 42. domobranske divizije zvane “vražja”.

Ovom izložbom Muzej Staroga Grada obilježio je stogodišnjicu završetka Prvog svjetskog rata, nakon što se izložbom Stari Grad u vrijeme Prvog svjetskog rata i talijanske okupacije 2014. godine uključio u nacionalni Program obilježavanja stogodišnjice Prvoga svjetskog rata.


Međunarodna arhitektonsko-urbanistička radionica Stari GradIZLOŽBA RADOVA MEĐUNARODNE ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKE RADIONICE STARI GRAD
30. ožujka – 30. travnja 2018.

Na izložbi su predstavljeni idejni projekti uređenja nekoliko objekata u Starome Gradu i Dolu, koji su nastali tijekom višednevne međunarodne arhitektonsko-urbanističke radionice koju su organizirali Grad Stari Grad, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Ljubljani.

Studenti su sa svojim profesorima razradili projekte uređenja kompleksa Ljetnog kina, dijela prostora unutar obuhvata urbanističkog plana uređenja Račice-Vratenjica, nogometnog igrališta Dolci i zgrade “Mlin” u Starome Gradu te projekt uređenja Doma mladeži na Glavici u Dolu koji je zamišljen kao Muzej lavande.


110 godina školske zgrade u Starome Gradu110 GODINA ŠKOLSKE ZGRADE U STAROME GRADU
26. siječnja – 16. veljače 2018.

Autori izložbe: Mladen Domazet, Vilma Stojković, Andrea Devlahović
Grafičko oblikovanje: Viktor Popović

Izložba donosi preglednu sliku školstva u Starome Gradu, koje ima već dugu tradiciju s obzirom da je prva muška niža početna škola otvorena još 1828., a ženska 1869. godine. Posebni naglasak stavlja se na izgradnju nove školske zgrade 1908. godine na Prikome, kao rezultat lokalnih inicijativa zbog čije se realizacije općina dugoročno opteretila kreditnim zaduženjem. Naravno, time su iskazali nedvojbene stavove o vlastitom poimanju uloge odgoja i obrazovanja djece. U realizaciji izložbe korišteni su brojni arhivski materijali (arhiva Muzeja Staroga Grada i muzeja Dominikanskog samostana, arhiva OŠ Petra Hektorovića, arhive Radoslavić, Kovačević, Zaninović, Bogdanić).

 


ARHIVA IZLOŽBI