[PROMOCIJA KNJIGE] Maritimne sfere Frana V. Maroevića


Maritimne sfere Frana V. MaroevićaDragi prijatelji i posjetitelji,

sa zadovoljstvom vas pozivamo na promociju knjige Maritimne sfere Frana V. Maroevića u srijedu, 9. rujna u 20.30h u Muzeju Staroga Grada (vrt palače Biankini).

Knjigu će predstaviti dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek i dr. sc. Jenide Maroević-Kulaga.

Dr. Frano (Vinkov) Maroević (1908.-1939.) za sobom je ostavio bogat publicistički, književni rad te stručni doprinos pomorskom pravu. S obzirom na njegov doprinos našem pomorstvu uvršten je i u Pomorsku enciklopediju, a pojedini autori reći će za njega da je jedan od “najtalentiranijih mladih ljudi i stručnjaka našeg javnog života u razdoblju prije Drugog svjetsko rata” (dr. Zdravko Mužinić). Rođen je 4. listopada 1908. u Starome Gradu, a potječe iz poznate brodovlasničke i pomorske obitelji koja je održavala trgovačke veze s mnogim sredozemnim zemljama. Završivši osnovnu školu, polazi klasičnu gimnaziju te studira pravo u Zagrebu. Kao mladi student objavljuje prve članke s pomorskom problematikom. Za vrijeme studija i poslije poduzima duža putovanja (Engleska, Carigrad i sl.). Po završetku studija radi u nekadašnjoj Direkciji pomorskog saobraćaja, a poslije preuzima mjesto tajnika Radničke komore. Doktorirao je i specijalizirao pomorsko pravo u Engleskoj želeći se posvetiti području brodskih havarija. Međutim nenadana smrt prekida taj perspektivni mladi život. Umro je 6. ožujka 1939. godine.

Još za vrijeme studija počeo se baviti raznim pomorskim pitanjima, o čemu je i mnogo pisao. Proučavao je pomorsko tržište, položaj naše trgovačke mornarice, posebno malih brodova. Bio je jedan od inicijatora Udruženja brodovlasnika motornih brodova i njegov tajnik. Zanimao ga je i socijalni položaj pomoraca te se zalagao za izgradnju pomorskih domova, zakonsko normiranje starosnog i invalidskog osiguranja pomoraca, kao i uvjeta rada. Najveće zanimanje iskazao je za pomorsko-pravnu problematiku vezanu uz pitanje havarija. Njegovu upoznavanju pomorskih problema mnogo je pridonijela i specijalizacija u Engleskoj. Da je bio cijenjen, dokazuje i to što je bio delegiran za Međunarodnu tripartitnu tehničku konferenciju u Ženevi 1935. O tome je pisao u tadašnjim dnevnicima i časopisima (Jadranski Lloyd, Novo doba, Hrvatski glasnik, Hrvatski pomorac, Jadranski dnevnik, Jadranska straža i dr.), u nekim zagrebačkim listovima (Jugoslavenski Lloyd) te u beogradskim dnevnicima (Vreme, Život i rad, Socijalni arhiv i dr.). Prisutan je u tadašnjem splitskom kulturnom i javnom životu kao aktivni član niza splitskih društava (Jadranska straža), sudionik književnih večeri i predavanja, a 1928. pokreće tjednik Suvremeni vidici (zajedno sa Z. Krstićem).

Bio je ujedno produktivan te nadareni pomorski pisac. U novelama, putopisima, pjesmama, izražena je njegova erudicija i svestrani interes za mnoga područja od povijesti, arheologije, umjetnosti, botanike koje sve povezuje njegova ljubav i fascinacija morem i pomorskim životom. Još u školskim klupama piše i objavljuje u dnevniku Novo doba, reviji Jadranska straža i dr. Jedan dio pripovjedačkog materijala nalazio je u pričama svog oca i djeda, koji su bili kapetani škunera, a dio i u vlastitim doživljajima na moru.

U svojem kratkom, ali vrlo plodnom životu, ostavio je Frano V. Maroević bogati doprinos hrvatskoj pomorskoj kulturnoj baštini koji se ovom knjigom predstavlja široj publici.

Pozivamo vas svih u Muzej i veselimo se vašem dolasku!

PODIJELI