[PREDSTAVLJANJE] Maritimna mreža – FLAG Škoji


FLAG Škoji

Izvor: flag-skoji.hr

Pozivamo sve zainteresirane da ove subote, 10. lipnja 2017. godine u 19.30h u Muzeju Staroga Grada (vrt palače Biankini) prisustvuju edukativno-informativnom skupu gdje će FLAG Škoji (Lokalna akcijska grupa u ribarstvu) predstaviti svoj rad i aktualni projekt Maritimna mreža u sklopu kojega je planiran skup relevantnih dionika iz područja održivog korištenja maritimne baštine.

TEME SKUPA:

• Barake Palagruzone – primjer dobre prakse – prezentacija programa radionica za očuvanje maritimne baštine, Udruga Palagruža
• Predstavljanje udruga Metropola mora, Tonči Buzolić i udruga Lantina Vrboska, Marijo Franičević
• Predstavljanje pomorske baštine Staroga Grada i festivala Dani u vali, prof. Aldo Čavić
• Predstavljanje publikacije “Velika priča male srdele”, Mirna Bojanić Rebac
• Umrežavanje dionika i mogućnosti razvoja projekata održivog korištenja maritimne baštine kroz Lokalnu razvojnu strategije FLAG-a Škoji

FLAG Škoji trenutno provodi pilot projekt “Maritimna mreža” s kojim se želi mapirati i valorizirati maritimna baština područja FLAG-a Škoji te stvoriti preduvjete za daljnji razvoj i povezivanje postojećih ribarskih inicijativa u jedinstvenu cjelinu. Cilj projekta je razvoj novih proizvoda i usluga te diverzifikacija gospodarskih aktivnosti i unapređenje socijalne kvalitete života otočana.

Edukativno-informativni skup MARITIMNA MREŽA

PODIJELI