[NAGRADA] Dr.sc. Branko Kirigin dobitnik Povelje zahvalnosti Staroga Grada


dr.sc. Branko Kirigin

Izvor: slobodnadalmacija.hr

Na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održanoj 1. kolovoza, donesena je odluka o dodijeli Povelje zahvalnosti Grada Staroga Grada dr. sc. Branku Kiriginu.

Branko Kirigin muzejski je savjetnik Arheološkog muzeja u Splitu, u mirovini. Dugogodišnji je voditelj grčke i helenističke zbirke tog muzeja. Bio je direktor Arheološkog muzeja u Splitu od 1982. do 1987. godine. Njegovo glavno polje interesa su grčka kolonizacija Dalmacije, grčka i helenistička keramika te zaštita spomenika i krajolika.

Istraživao je na otocima Hvaru, Braču, Šolti, Visu, Biševu, Svecu i Palagruži, na poluotoku Pelješcu i u Saloni. Kreator je i koordinator međunarodnog arheološkog projekta “Hvar – arheologija mediteranskog predjela” (od 1982. g.) i projekta “Jadranski otoci” (od 1993. g.). Bio je i idejni začetnik i sudionik projekta “Faros-Paros-Faros” (2003. g.) kojim su ponovno uspostavljene drevne veze između otoka Hvara i Parosa u Grčkoj.

Autor je i koautor više knjiga od kojih se mnoge odnose na Stari Grad i otok Hvar, kao što su: Projekt Jadranski otoci – Arheološka baština otoka Hvara (Oxford, 1997.); Faros, Arheološki vodič (Stari Grad, 2003.); Faros, Parska neseobina – Prilog proučavanju grčke civilizacije u Dalmaciji (Split, 2004.); Pharos, The Parian Settlement in Dalmatia (Oxford, 2006.). Autor je i preko 70 znanstvenih radova, od kojih su mnogi objavljeni u stranim časopisima i izdanjima. Sudjelovao je referatima na preko 30 konferencija i kongresa, većinom u inozemstvu. Autor je više izložbi i stalnih postava.

U svom profesionalnom radu dr.sc. Branko Kirigin veliki dio svoje energije usmjerio je na istraživanje svog rodnog otoka Hvara, a posebno Farosa i Starogradskog polja. Objavio je četiri knjige kojima je domaću i međunarodnu znanstvenu zajednicu upoznao sa značajem ovog područja. Ovdje treba istaknuti višegodišnji međunarodni znanstveni projekt “Jadranski otoci” čiji su rezultati doveli do upisa Starogradskog polja i povijesne jezgre Staroga Grada na UNESCO-vu Listu svjetske baštine 2008. g.

Posebna je njegova zasluga u obnovi drevnih veza između otoka Hvara i grčkog otoka Parosa koja je intenzivirana ekspedicijom “Faros-Paros-Faros” 2003. godine. Osim što je ekspedicija značajno promovirala Stari Grad, dovela je i do ovogodišnjeg potpisivanja Sporazuma o suradnji između Staroga Grada i Parosa. Branko Kirigin je i glavni organizator prošlogodišnjeg sudjelovanja hrvatskih znanstvenika na međunarodnoj konferenciji na Parosu, gdje su predstavljena dostignuća hrvatske znanosti u proučavanju Farosa. Inicijator je i postavljanja spomenika 2015. godine na Parosu o milenijskim vezama Staroga Grada i Parosa, kakav će biti postavljen ove godine u Starome Gradu.

Branko Kirigin, rođenjem Hvaranin, uspio je u svom osobnom i profesionalnom životu prevladati stoljetne kampanilističke sukobe između dva najveća hvarska grada, koji su od Šime Ljubića i Grge Novaka opterećivali i znanstveni i društveni napredak otoka.

Čestitamo dr.sc. Branku Kiriginu na nagradi!

PODIJELI