ISJEČCI IZ ŽIVOTA – STARI GRAD NA OTOKU HVARU (1914.-1941.)


Mladen Domazet: Isječci iz života – Stari Grad na otoku Hvaru (1914.-1941.)Svoje djelo autor prof. dr. sc. Mladen Domazet s pravom je naslovio „Isječci iz života“ i tek kao podnaslov stavio „Stari Grad na otoku Hvaru (1914.- 1941.)“. Time je pokazao da ne namjerava iznijeti cjelovitu povijest Staroga Grada i doista, njegovo djelo je mozaik podataka o životu Staroga Grada u razdoblju od nešto više od jednog stoljeća od početka Prvog do početka Drugoga svjetskog rata. Takva autorova odluka nije slučajna. Ona je posljedica činjenice da ne postoje arhivski fondovi koji bi omogućili uvid u cjelovitu i slojevitu sliku toga razdoblja povijesti grada. Autor je iskoristio za svoju monografi ju javne i privatne zbirke izvora te literaturu i suvremeno novinstvo, ali – kao što sam konstatira – upravo su zbivanja na početku i na kraju razdoblja koje obrađuje dovela do uništenja gradiva koje bi omogućilo cjelovitiju obradu povijesti Staroga Grada u navedenom razdoblju. Naime, na početku prve talijanske okupacije, 1918. god., talijanska vojska je ne samo devastirala prostorije Hrvatske čitaonice (Čitovnice) već je i uništila njezinu knjižnicu i arhivu, a na kraju druge talijanske okupacije 1943. je prije povlačenja zapalila zgradu Općine i Osnovne i građanske škole, uništivši dokumentaciju koju su čuvale. Tako je ova knjiga mozaik podataka, ali podataka koji svojom raznovrsnošću i razvrstanošću u tematske cjeline te međusobnom povezanošću omogućuju da se sagledaju glavni pravci i dinamika povijesnih kretanja.

Ovo je treća knjiga koju autor u nizu u razmaku od pet godina (2004., 2011. i sada 2016.) objelodanjuje o povijesti Staroga Grada. Ova zadnja knjiga nastavak je tiskanja rezultata autorovih istraživanja povijesti Staroga Grada koja je iznio u prethodnim dvjema knjigama. Prva je knjiga „Stari Grad na Hvaru / otočni grad na razmeđu 19. i 20. stoljeća“ (2011.), a druga je – tiskana prije spomenute ali se s njom tematski preklapa – „Suton flote jedrenjaka Staroga Grada“ (2004.). Najnovija knjiga kronološki „Isječci iz života / Stari Grad na otoku Hvaru (1914.-1941.)“ (2016.) nadovezuje se na prethodne dvije i tako sada imamo zaokruženu sliku o jednom stoljeću povijesti Staroga Grada od sredine 19. do sredine 20. stoljeća.

Knjiga je posvećena 2400. godišnjici utemeljenja Staroga Grada i biti će promovirana 3. kolovoza 2016. u Starome Gradu.

PODIJELI