NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA


Na temelju članka 31. stavak 2. alineja 5. Statuta Muzeja Staroga Grada i članka 13. Pravilnika o radu Muzeja Staroga Grada ravnatelj Muzeja Staroga Grada raspisuje

NATJEČAJ

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima radnog mjesta: Kustos (m/ž) – 2 izvršitelja/ice na puno radno vrijeme

UVJETI:

  • Završen diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno specijalistički diplomski stručni studij, smjer povijest umjetnosti, povijest, etnologija, arheologija.
  • Poznavanje barem jednog svjetskog jezika

Uz prijavu na natječaj obavezno je priložiti:

  • Životopis
  • Dokaz o završenoj stručnoj spremi (kopija diplome)
  • Dokaz o poznavanju barem jednog svjetskog jezika (kopija potvrde, svjedodžbe ili indeksa)
  • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat/kinja vodi duže od 30 dana u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju od mjesec dana)
  • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja ili ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Muzej Staroga Grada, Braće Biankini 2, 21460 Stari Grad, s naznakom “stručno osposobljavanje (kustos)”.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa s izabranim kandidatom sklopit će se po odobrenju korištenja navedene mjere od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Muzej Staroga Grada
Ravnatelj:
Aldo Čavić, prof.

PODIJELI