NATJEČAJ ZA RAD NA ODREĐENO VRIJEME


Na temelju članka 31. stavak 2. alineja 5. Statuta Muzeja Staroga Grada i članka 13. Pravilnika o radu Muzeja Staroga Grada ravnatelj Muzeja Staroga Grada raspisuje

NATJEČAJ

za prijam na rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci na pola radnog vremena

 • 1 kustosa VSS – dipl. arheolog

Uvjeti:

 • filozofski fakultet – arheologija
 • položen stručni ispit za kustosa
 • poznavanje dva svjetska jezika
 • poznavanje rada u GIS-u i CAD-u
 • iskustvo rada na arheološkim terenima

Uz prijavu na natječaj obavezno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa
 • dokaz o poznavanju dva svjetska jezika
 • dokaz o poznavanju rada u računalnim programima GIS i CAD
 • preslik domovnice

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Muzej Staroga Grada, Ulica braće Biankini 2, 21460 Stari Grad. Rok za podnošenje prijave je 7 dana od objave na web stranici Muzeja Staroga Grada i Zavodu za zapošljavanje. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Muzej Staroga Grada
Ravnatelj:
Aldo Čavić, prof.

PODIJELI