[IZLOŽBA] Novi stalni postav i lapidarij


Muzej Staroga Grada Vas poziva na svečanost otvorenja novog stalnog postava i lapidarija muzeja, u petak, 10. srpnja 2009. u vrtu palače Biankini.

Napravljene su bitne izmjene stalnog postava dvije muzejske zbirke: Arheološke i Umjetničke. Prva je na prvom katu palače Biankini, a druga na drugom, te je ovim muzej dobio konačan stalni postav u cijeloj zgradi.
kalup

Faros > Faria > Stari Grad
Autorica stručne koncepcije: Sara Popović
Autori likovnog postava: Sara Popović, Aldo Čavić, Nune Popović

Kroz tri međusobno povezane sobe, koristeći postojeće staklene vitrine, uz tekstove na hrvatskom i engleskom jeziku, otisnute na zidovima soba, predočena je kroz arheološke nalaze povijest prostora Staroga Grada od pretpovijesti do ranog srednjeg vijeka.

Dva starogradska slikara: Juraj Plančić i Bartol Petrić
Autor stručne koncepcije: Aldo Čavić
Autor likovnog postava: Viktor Popović

Dva starogradska slikara, vršnjaka, rođena 1899. godine, Juraj Plančić (umro 1930. u Parizu) i Bartol Petrić (umro 1974. u Splitu) obilježili su svojom umjetnošću, a Bartol Petrić i kulturnim radom (osnutak Zbirke umjetnina Juraj Plančić u Starome Gradu) 20. stoljeće u rodnom gradu. Njihove različite sudbine, a shodno tome i različita likovna ostvarenja, očitavaju se kroz postav.

Lapidarij s ranokršćanskim mozaicima
Autor stručne koncepcije: Aldo Čavić
Autor likovnog postava: Radoslav Bužančić

U vrtu palače Biankini, pod otvorenom nadstrešnicom izgrađenom na mjestu nekadašnje vrtne kućice starim materijalom (opekom) i novim kamenim stupovima, smještena su na zidu (kao zidne slike) tri mozaika iz ranokršćanske dvojne crkve sv. Ivana i sv. Marije. Ovi mozaici činili su nekada jedinstvenu kompoziciju rajskog vrta u podu južne crkve ovog ranokršćanskog kompleksa. Postav naglašava likovnu komponentu, dakle ljepotu prikaza i izrade motiva, a ne rekonstrukciju izvornog položaja mozaika.

PODIJELI