[SKUP] B.A.R.C.A. – Adrias Kolpos


B.A.R.C.A. Adrias KolposB.A.R.C.A. – Adrias Kolpos
Projekt financiran iz programa Interreg IIIA Adriatic Cross Border Cooperation

CHORA PHAROU
(Starogradsko polje na otoku Hvaru)

Stari Grad 28-30. 11. 2008.

U suradnji s: Grad Stari Grad, Muzej Staroga Grada, Filozofski fakultet u Splitu, Arheološki muzej u Splitu

PROGRAM

Petak, 28. 11.
Smještaj u Starome Gradu

Subota,  29. 11.
9.00 – 11.30 Razgledavanje Staroga Grada
11.30 – 12.00 Osvježenje
12.15 – 12.45 Gradska vijećnica, pozdravna riječ g. Viska Haladića, gradonačelnika Staroga Grada
13.00 – 14.30 Ručak
15.00 – 18.00 A. Čavić, B. Kirigin, B. Slapšak, D. Grosman i suradnici:

  1. Izložba Chora Pharou (Starogradsko polje)
  2. Prezentacija filma o Starogradskom polju
  3. Prezentacija web stranica „Faros i njegova hora“
  4. Radionica

Nedjelja, 30. 11.
8.30 – 11.30 razgledavanje Starogradskog polja
11.30 – 12.00 Osvježenje
12.30 – 14.00 Ručak
14:30 – 16:30 Gradska knjižnica – Radionica Chora Pharou – Kako dalje?
17.30 Odlazak iz Staroga Grada za Split

PODIJELI