Vinko Srhoj: Moderno kiparstvo otoka Hvara
U suizdanju Sveučilišta u Zadru i Muzeja Staroga Grada, a u okviru novopokrenute Biblioteke Zephyrus Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta […]

MODERNO KIPARSTVO OTOKA HVARA