Dječji vrtić Sardelice, Stari Grad i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu organiziraju stručno znanstveni skup s međunarodnom suradnjom   11. […]

[SKUP] Od baštine za baštinu

faca
Poštovani kolege, suradnici i prijatelji Muzeja Staroga Grada, zadovoljstvo nam je pozvati vas na svečano otvorenje izložbe Lica Farosa u […]

[IZLOŽBA] Lica Farosa


slogo
Povodom 2400 godina osnutka Farosa, današnjeg Staroga Grada, Muzej Staroga Grada zajedno s Gradom Starim Gradom i u suradnji s […]

[SKUP] Faros i Starogradsko poljeJagoda Buić
Pozivamo Vas na svečanost otvorenja izložbe Jagode Buić, u utorak, 6. rujna u 20.30h u galeriji Juraj Plančić Muzeja Staroga […]

[IZLOŽBA] Jagoda Buić